Inlägg - Mod, Motivation, Möjligheter

PUBLICERAD 2023-08-01

Ansvarig ledare, chef och expert:
Att samtidigt öka effekt och välmående!

Medarbetare, chefer och ledare i din organisation är involverade i utveckling, förändring eller förbättring.

Syftet kan var effektivisering, efterlevnad, innovation eller annan anledning. Tidpunkten kan vara förberedelse, inledning, genomförande, avslutning.

Som ansvarig chef, ledare eller expert vill du försäkra dig om alla involverades engagemang.

Du ser framför dig bilden av ett framgångsfirande. Du inser att du måste vinna allas förtroende och positiva inställning till det som ska ske.

Du måste vara tydlig. Du vet att vägen fram är krokig och fylld med utmaningar, både av det hårda slaget som ekonomi, omvärldsfaktorer, regelverk, teknik etc. och det mjuka slaget som färskvarorna engagemang, motivation, trygghet.

Du har kanske utbildat eller certifierat dig i en ledarskapsmodell som ska underlätta din ledning. Oavsett, inser du att det krävs ändrade eller nya beteenden i organisationen för att effekterna ska uppnås. Du har till och med anlitat en expert för inspiration, utbildning och handledning som ska bidra till maximal framgång.

Du behöver som chef och ledare, med den begränsade tid du har till förfogande,

  • kunna vara tydlig och styra i en transparent atmosfär
  • upplevas som delaktig och intresserad av vad som händer på alla nivåer
  • enkelt kunna följa upp och ge återkoppling.

 

Du vill kunna följa progressen, kunna se om det faktiskt sker någon beteendeutveckling och inte minst se effekterna av det som sker, kopplat till de KPI:er, nyckeltal och mål som ska uppnås.

Lösningen på ditt behov som ledare, chef eller expertstöd är det digitala stödet Smartgoal®, en systematisk och strukturerad tjänst för beteende- och konsekvensstyrd förflyttning, som parallellt hanterar både syftets effekt och medarbetarnas välmående. I pågående utrullning anpassas Smartgoal® till:

👉 Grupp-/Teamutveckling (Högpresterande Team)

👉 Organisationskultur

👉 Ledarskap med Öppenhet och Tillit

👉 Digital Transformation

👉 Innovation och Efterlevnad (ISO 56 000)

👉 Cybersäkerhet (Efterlevnad ISO 27 000)

👉 ISO (Efterlevnad ISO 9 000, 14 000 m.fl.)

Du har redan investerat eller ska investera tid och resurser. För ett mindre tillägg finns nu Smartgoal® paketerat och klart för dig.

Är du experten som ska bidra till framgången för din kund. Då är Smartgoal® ditt perfekta stöd. 

Hur arbetar du med beteenden för att få ökad fokus och prioritering i din organisation?

Stötta verksamheten med utbildning. Träna chefer, ledare och medarbetare systematiskt och strukturerat med parallellt fokus på trygghet, välmående, effekter och nytta.

Med ett digitalt stöd underlättas arbetet med beteenden och sparar tid.  Sannolikheten ökar mångfalt för att komma fram till de resultat, effekter och nyttor som eftersträvas. Ett digitalt stöd medverkar till framgångsfaktorer som:

  • Tillit och öppenhet
  • Transparens och psykologisk trygghet
  • Förändringsledning
  • Beteendeförändring
  • Hållbara och utvecklingsbara organisationer
  • Uppföljning baserad på realtidsdata
  • Struktur och systematik för dialog, ansvarstagande, uppföljning och progress.

Beskriv ert behov.

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.