Bli partner!

Hållbarhet, kontinuitet och överlämning.

Undrar du:

Hur hållbar blir förändringen när mitt uppdrag är slutfört?

Då är det en god idé att kontakta oss för att titta närmare på Smartgoal!

Förstärk ert erbjudande!

Ert konsulterbjudande blir starkare med ett ”eget” digitalt verktyg, som hjälper era klienter att säkerställa den organisationsutveckling som ni arbetat med. Så att den blir långsiktigt hållbar även sedan ni slutfört ert uppdrag.

Fler kontakter och merförsäljning om ni väljer att ingå i Smartgoals supportkedja.

Intäktsmöjligheter för olika nivåer av engagemang i hela supportkedjan.

Vad är Smartgoal?

Smartgoal är en digital plattform
som konsulter kan erbjuda sina kunder
så att dessa efter en initial konsultinsats
når bestående effekt
av sitt organisatoriska utvecklingsarbete

Lite fakta:

– helsvensk molntjänst
– white label = egen branding
– stöd för beslutsdialog med ledningen
– nöjda medarbetare som lär och återkopplar
– brett, engagerat ägarskap ger hållbar måluppfyllnad

Smartgoal

 • Är ett stöd för, och en digital fortsättning av, era analoga förprocesser.
 • Säkerställer dialog och inträning av nya beteenden för chefer och medarbetare.
 • Stödjer kontinuerlig förändring över tid.
 • Mäter såväl stundens resultat som effekt över tiden, kopplat till både ”hårda” och ”mjuka” KPIer.
 • Anpassas till konsultens metodik.
 • Är ”white label”, där er egen eller uppdragsgivarens grafiska profil lyfts fram.

Vi söker fler partners att rekommendera våra kunder vid behov!

Vi utbildar och certifierar våra partners att använda Smartgoal. Smartgoal kan anpassas till partnerns modell och metoder.

Våra kunder frågar efter expertis inom många områden:

  • välmående,
  • ledarskap,
  • team- och organisationsutveckling,
  • effektivisering,
  • efterlevnad av certifieringar,
  • arbetssätt,
  • arbetsmiljö,
  • organisationskultur,
  • digital transformation,
  • implementering av innovationer
  • m.m

Kundresan

Sedan ni skrivit ett partneravtal om Smartgoal och vi har utbildat era konsulter kan ni distribuera Smartgoal till era kunder:

 1. Ni erbjuder Smartgoal som en digital komplettering till ert analoga konsulterbjudande.
 2. Ni anpassar själva systemet efter de prospekt ni bearbetar.
 3. Om ni så önskar, hjälper vi er under säljprocessen.
 4. Efter inledande analysarbete, använder ni Smartgoal i dialogen med ledningen om de beslut som behöver fattas.
 5. Ni utbildar en eller två superanvändare hos kunden i användningen av systemet (med eller utan hjälp från oss).
 6. Vid behov, genomför vi kundspecifik utveckling av systemet.
 7. Beroende på vår överenskommelse om supportansvar, sköter ni eller vi den primära supporten till kundens superanvändare. Andra linjens support (oklarheter ni har, teknisk support som buggar, etc) sköts alltid av oss.
 8. Er uppdragsgivare har ett system där ledningens övergripande beslut kan tillgodoses och anpassas på avdelnings- eller gruppnivå i organisationen. Detta då vissa beslut behöver involvera medarbetarna för att skapa engagemang, delaktighet och ägandeskap i förändringsarbetet.

Ett expertnätverk under ständig utveckling.

Smartgoal skapar mervärde för er och era kunder.

BLI PARTNER!

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.