Inlägg - Mod, Motivation, Möjligheter

PUBLICERAD 2023-07-31

Får du visa Mod och vara modig i din organisation?

I Modiga organisationer florerar öppenhet och tillit. 

I Modiga organisationer är struktur och engagemang lika viktiga för kärnverksamhetens framdrift.

I Modiga organisationer får man misslyckas, vara sårbar, experimentera, ta ansvar, bidra, växa. 

I Modiga organisationer råder transparens.

Mod kan växa fram och spridas i en organisation, från vilken position och nivå som helst.

Modiga ledare driver Modiga organisationer med Modiga medarbetare. 

Modiga organisationer når snabbare effekter och hittar nya sätt att utvecklas.

Med det digitala stödet Smartgoal® är det lättare att vara Modig och sprida Mod i hela organisationen. 

Med Smartgoal® sätts fokus på att nå effekter i kärnverksamhetens, med lika mycket struktur och systematik som Mod och engagemang.

Erbjudande

Pröva ditt Mod och Modet i din organisation.

Med stöd av Smartgoal® får du under 12 månader möjligheten att utveckla ditt och dina medarbetares Mod med ett speciellt fokus som ni har behov att skapa effekter för.

Vi har till hösten 2023 designat Smartgoal för följande inriktningar:

  • Högpresterande Team
  • Organisationskultur
  • Ledarskap med Öppenhet och Tillit
  • Digital Transformation
  • Innovation och Efterlevnad (ISO 56 000)
  • Cybersäkerhet (Efterlevnad ISO 27 000)
  • ISO (Efterlevnad ISO 9000, 14000 m.fl.)

 

Förutom det digitala stödet Smartgoal med igångsättning får du också inspiration och vägledning av en expert inom den valda inriktningen.

Sök en Expert/Konsult

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.