publicerad 2023-05-22

Hur får du dina kunders beteenden att förbättra deras ekonomi och öka deras lönsamhet?

Varje förändring, liten som stor, skapar osäkerhet och oro, framkallar rädslor mm som stoppar upp, försenar och motverkar önskade resultat och effekter. Detta går att förekomma genom att tänka och agera så att alla berörda har rätt förutsättningar till att ta emot syftet med förändringen och framför allt bli delaktiga och synliga.

Då krävs ett genomförande som underlättar för alla berörda, spar tid, förankrar, samordnar, delegerar, tillgängliggör, strukturerar och systematiserar. Smartgoal® är ett digitalt stöd som bidrar till allt detta.

Förstärk dina erbjudanden med ett eget digitalt stöd, som ökar både din och dina kunders lönsamhet. Medarbetares trygghet och välmående kombineras med verksamhetens nytta och effekter.

Smartgoal® underlättar för dina kunder att strukturerat och systematiskt spara tid och öka sannolikheten att komma fram till de resultat, effekter och nyttor som eftersträvas.

Du får ett eget digitalt stöd helt anpassat till dina metoder och modeller, eller så använder du vår standardlösning i dina utbildningar och konsultinsatser.

Hur förstärker och underlättar du överlämning av ansvaret till dina kunder så att de får ökad effekt och nytta av dina insatser?

Smartgoal® är en molntjänst, för såväl den lilla som stora organisationen. Ett stöd till de som genomför eller ska genomföra en förändringsresa av något skäl. Där människors trygghet och välmående balanseras med önskade nyttor och effekter, med fokus på ändrade beteenden.

Med Smartgoal® får kunderna alla fyra perspektiven TRYGGHET – VÄLMÅENDE – EFFEKTER – NYTTA samlade på ett ställe, tillgängligt 24/7, för effektiv framdrift.

Smartgoal® stöttar verksamheten med ledarskapets tre grundpelare TYDLIGHET – FÖLJA UPP – ÅTERKOPPLA. Träna chefer, ledare och medarbetare systematiskt och strukturerat.

Smartgoal® medverkar till framgångsfaktorer som:

  • Tillit och öppenhet
  • Transparens och psykologisk trygghet
  • Förändringsledning
  • Beteendeförändring
  • Hållbara och utvecklingsbara organisationer
  • Uppföljning baserad på realtidsdata
  • Struktur och systematik för dialog, ansvarstagande, uppföljning och progress.

Sök en Expert/Konsult

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.