23-08-01

Att samtidigt öka effekt och välmående! Till ansvarig ledare, chef och expert:

Medarbetare, chefer och ledare i din organisation är involverade i utveckling, förändring eller förbättring. Syftet kan var effektivisering, efterlevnad, innovation eller annan anledning.

Tidpunkten kan vara förberedelse, inledning, genomförande, avslutning. Som ansvarig chef, ledare eller expert vill du försäkra dig om alla involverades engagemang.

Mod och vara modig

Pröva ditt Mod och Modet i din organisation.

Med stöd av Smartgoal® får du under 12 månader möjligheten att utveckla ditt och dina medarbetares Mod med ett speciellt fokus som ni har behov att skapa effekter för.

23-05-01

Skapa god ekonomi och lönsamhet i vardagsarbetet!

Hur förvaltar och förädlar du eNPS, välmåendet, arbetsmiljön, tryggheten hos dina medarbetare?

Hur förstärker och underlättar du överlämning av ansvaret till dina kunder så att de får ökad effekt och nytta av dina insatser?

Beteende och ekonomi

Hur påverkar beteenden till att få bättre ekonomi eller ökad lönsamhet?

Hur arbetar du med beteenden för att få ökad fokus och prioritering i din organisation?

Kundnytta och överlämning

Hur får du dina kunders beteenden att förbättra deras ekonomi och öka deras lönsamhet av ditt erbjudande?

Hur förstärker och underlättar du överlämning av ansvaret till dina kunder så att de får ökad effekt och nytta av dina insatser?

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.