Inlägg - Hur får du ekonomi av 1

PUBLICERAD 2023-05-29

Skapa god ekonomi och lönsamhet i vardagsarbetet!

Hur förvaltar och förädlar du eNPS, välmåendet, arbetsmiljön, tryggheten hos dina medarbetare? Det finns flera anledningar till att ha dessa KPl:er kontinuerligt aktiva i vardagsarbetet. De påverkar verksamhetens ekonomi, employer branding, employee branding och andra nyckeltal som är viktiga för din verksamhet.

Såväl i goda som i svåra tider finns alltid skäl att proaktivt arbeta med medarbetarnas psykiska välmående. Att mäta eNPS eller andra mätetal för att fastställa ett nuläge är en given början för att ta verksamheten till ett önskat läge. Hur resan där emellan genomförs är finns lika många exempel på som det finns verksamheter, vilket beror på att kulturen är unik i varje verksamhet.

Therese Acuña Lopez på Culture by Design och Tjolle Ström på CHPS, Centrum för HögPresterande System är två personer jag känner till som har tydliga och effektiva processer för att genomföra framgångsrika kulturförändringar respektive skapande av högpresterande verksamheter. Båda med fokus på beteendens betydelse för medarbetares välmående och dess betydelse för verksamheternas ekonomiska framgång. Det finns givetvis fler aktörer med dessa erbjudanden.

För att underlätta genomförandet av kulturförändringar, arbetsmiljön eller andra behov samt spara tid för att uppnå önskad nytta, resultat och effekter finns det digitala stödet Smartgoal®. Varje kostnadsmedveten chef, ledare i såväl offentlig som privat verksamhet inser värdet av att stora investeringar i utbildning, kompetensutveckling, kvalitets- och förändringsarbete behöver leverera värden över tid.

Med Smartgoal® moln baserade SaaS-tjänst, tillgängligt överallt 24/7, blir det enkelt för varje ledare och medarbetare att samtidigt vara delaktig och påverka verksamhetens utveckling, samt med sina drivkrafter förstärka sitt välmående. Effekterna låter inte vänta på sig. Smartgoal® inkluderar ledarskapets tre grundbultar TYDLIGHET – UPPFÖLJNING – ÅTERKOPPLING. Med fakta och statistik följer alla verksamhetens, gruppens och individens progress. Det är stimulerande, engagerande, arbetsmiljö- och välmående befrämjande. Allt sammantaget förbättrar ekonomi och lönsamhet.

Hur arbetar du med beteenden för att få ökad fokus och prioritering i din organisation?

Stötta verksamheten med utbildning. Träna chefer, ledare och medarbetare systematiskt och strukturerat med parallellt fokus på trygghet, välmående, effekter och nytta.

Med ett digitalt stöd underlättas arbetet med beteenden och sparar tid.  Sannolikheten ökar mångfalt för att komma fram till de resultat, effekter och nyttor som eftersträvas. Ett digitalt stöd medverkar till framgångsfaktorer som:

  • Tillit och öppenhet
  • Transparens och psykologisk trygghet
  • Förändringsledning
  • Beteendeförändring
  • Hållbara och utvecklingsbara organisationer
  • Uppföljning baserad på realtidsdata
  • Struktur och systematik för dialog, ansvarstagande, uppföljning och progress.

Beskriv ert behov.

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.