publicerad 2023-05-21

Hur påverkar beteenden till att få bättre ekonomi eller ökad lönsamhet?

Hållbara medarbetare är välmående medarbetare. De skapar hållbara effekter och bättre ekonomi. De arbetar i en tillåtande kultur som främjar nyfikenhet, drivkrafter, färdigheter och därmed ansvarstagande.

Med öppenhet främjas tilliten och vice versa. Transparens mellan medarbetare, ledare, chefer ökar effekt och utvecklar ändrade och nya beteenden. I många studier bevisas gång på gång hur kulturarbete lönar sig:

 • I såväl privat som offentlig sektor
 • För stora som små verksamheter
 • I tillväxt som i konsoliderade faser
 • I goda tider som i svåra tider.

Hur arbetar du med beteenden för att få ökad fokus och prioritering i din organisation?

Stötta verksamheten med utbildning. Träna chefer, ledare och medarbetare systematiskt och strukturerat med parallellt fokus på trygghet, välmående, effekter och nytta.

Med ett digitalt stöd underlättas arbetet med beteenden och sparar tid.  Sannolikheten ökar mångfalt för att komma fram till de resultat, effekter och nyttor som eftersträvas. Ett digitalt stöd medverkar till framgångsfaktorer som:

 • Tillit och öppenhet
 • Transparens och psykologisk trygghet
 • Förändringsledning
 • Beteendeförändring
 • Hållbara och utvecklingsbara organisationer
 • Uppföljning baserad på realtidsdata
 • Struktur och systematik för dialog, ansvarstagande, uppföljning och progress.

Sök en Expert/Konsult

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.