Att ändra b e t e e n d e n är den största utmaningen!

Lös den största utmaningen med hjälp av

Digitalt stöd för
Effektivisering – Efterlevnad – Förändring – Innovation
  • Få med alla som berörs i organisationen till önskade resultat och effekter.
  • Beteenden avgör om det blir en förflyttning dit ni vill.
  • Mät förflyttning och gör processen till varje medarbetares egendom.

Du, förändringsledaren och dina medarbetare är de viktigaste resurserna för framgång.

Tillsammans förändrar och inför ni nya beteenden. Samtidigt höjer ni ert välmående och driver förändringen till önskat resultat.

Förvandla nuläge till önskat läge.

Förändringsresan genomförs med det digitala stödet Smartgoal®.

Trygghet – Välmående – Effekter – Nytta

Digitalt stöd för ledare och medarbetare!

Det är på arbetsplatsen det händer. Här finns möjligheterna, utmaningarna, systemen och strukturen. Som tillsammans både möjliggör och begränsar. Varje förändring, liten som stor, skapar osäkerhet och oro, framkallar rädslor mm som stoppar upp, försenar och motverkar önskade resultat och effekter.

Då krävs ett genomförande som underlättar för alla berörda, spar tid, förankrar, tillgängliggör, strukturerar och systematiserar. Smartgoal® är ett digitalt stöd som bidrar till allt detta.

Med parallella processer påverkas

organisationens kultur och framdrift

Starta med en grupp

Enkelt att implementera och sprida i hela organisationen!

Analysen för VARFÖR, VAD, NÄR och VEM är genomförd. Högsta chefen visar MOD och tar ANSVAR med att gå i spetsen.

En processledare tar hjälp av Smartgoal® som är svaret på HUR ni rullar ut processen i önskad takt i organisationen. Det sker med systematisk och strukturerad kommunikation.

Involvera förstärkande interna och/eller externa resurser efter behov.  Flödet blir:

  • Förarbete
  • Förankring hos intressenter
  • Implementera i första gruppen och använd erfarenheterna i den fortsatta spridningen till hela organisationen.
  • Systematisera processen, mät resultaten, följ upp och återkoppla på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Allt på ett ställe 24/7

Dokumentera, Förankra, Följ upp.

Kommunikation

Tydlighet i kommunikationen eliminerar ovisshet om framtiden. Om förändringens syfte och effekter.

Medarbetarna driver genomförandet

Ökat välmående, självledarskap, positiv arbetsmiljö, lägre sjuktal, fokus på uppgiften och ökad produktivitet.

Inkludering

Alla medarbetare involveras i beslutsprocessen och får möjlighet till egen påverkan. Motstånd beroende på oro, rädsla för att förlora makt och kontroll över sitt arbete eller sin arbetsplats begränsas.

Ledarskap

Medarbetarnas tillit till ledarskapets förmåga att leda organisationen, till vardags och genom förändringen, ökar. Det motiverar dem att själva driva genomförandet.

På plats eller distans

Smartgoal® fungerar utmärkt såväl på plats som i hybrid- och distansarbete.

Funktioner och stöd

Psykologisk trygghet genom feedback, meningsfulla samtal och transparens. Kontinuerlig beteendeträning genom åtaganden som följs upp, mätning av hur förändringsarbetet utvecklas m.m.

För att veta mer, eller få en demo

Skicka en rad i vårt formulär!

Sök en Expert/Konsult

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.