Effektivisering - Efterlevnad - Förändring - Innovation

Gör komplext E  N  K  E  L  T H Å L L B A R T E N G A G E R A N D E

👉 Med VÄLMÅENDE, MOTIVATION och ENGAGEMANG som drivkrafter uppnå verksamhetens önskade effekter!

👉 Med TYDLIGHET skapa ÄGARSKAP hos grupp och individ!

👉 Med UPPFÖLJNING och ÅTERKOPPLING öka transparens för att driva och mäta förflyttning!

👉 Med fakta i öppen dialog förändra beteenden!

Ta första steget med vårt Startpaket

Digitalt stöd och kompetens för
Effektivisering – Efterlevnad – Förändring – Innovation av:
 • Säkerhet
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Arbetsmiljö
 • Inkludering
 • Jämställdhet
 • Krishantering
 • Affärsutveckling
 • Kommunikation
 • Hälsa och Välmående
 • Kompetensutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Kultur och Värderingar
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Försäljning och Marknad
 • Nya och ändrade Arbetssätt

Smartgoal® Startpaket innehåller:

 • Ett års abonnemang på Smartgoal® digitala stöd för en grupp inkluderande:
  • Översiktskartor på exekutiv nivå och gruppnivå (samlad vy med syfte, önskat läge, fokus, beteenden).
  • Stöd för tydlighet, uppföljning och återkoppling i och mellan alla nivåer.
  • Stöd för progress av förflyttning, visualiserat med indikatorer, grafer och beslutsunderlag.
  • Stöd för förankring och delaktighet för optimalt engagemang på intressent- och chefsnivå.
  • Stöd för implementering och ägarskap för optimalt engagemang,  motivation och självledarskap på grupp- och individnivå.
  • Stöd för värdering (självskattning med motivering) av upplevda prioriterade beteenden.
  • Stöd för beteenderelaterade åtaganden/löften på grupp- och individnivå.
  • Stöd för transparenta gruppdialoger baserade på lämnade data från alla i gruppen.
 • Coaching och inspiration av experter som förstår vad som är viktigt för er, som:
  • Ledningsstöd i att hitta era egna framgångsfaktorer att arbeta med och mäta förflyttning mot.
  • Startstöd till processledare i att leda med Smartgoal®.
  • Utbildning av en intern supportansvarig.
 • Fortlöpande uppgradering av utveckling med funktioner och support till supportansvarig, ingår i abonnemanget.

Snabbstarta Smartgoal resan med Erfarenheter och Coaching!

Våra experter har erfarenhet från genomförda förändringsresor i små och stora verksamheter såväl i näringsliv som offentlig och social sektor.

De använder Smartgoal® för att underlätta genomförande och spara tid. De hjälper våra kunder att hitta sina egna framgångsfaktorer att arbeta med och mäta förflyttning mot.

Använd våra experter när du behöver

 • Inspiration och startstöd till nya grupper.
 • Coachingstöd under processen.
 • En processledare.

Våra experter

Miriam Sundholm

+15 år som management konsult och projektledare med fokus på processförbättring och organisationsutveckling.

Malin Hammarén

Mångårig erfarenhet som management konsult, chef, projektledare inom näringslivet i både stora och små organisationer i Sverige och internationellt.

Cissi Jäder

+ 20 års erfarenhet inom Dagligvaruhandel som Butikschef och förändringsledare med koncernrelaterade förutsättningar.

Sarah Stilwell

Senior konsult och förändringsledare (+15 års erfarenhet) specialiserad inom verksamhetsutveckling med tonvikt på ledarskap, medarbetarskap, lärande och kommunikation.

När du vill ta ett nytt grepp om situationen med Smartgoal® som effektförstärkare.

Vårt konsultnätverk har integrerat Smartgoal® i metoder och modeller som tar er dit ni vill. Använd konsultpartners när du behöver:

 • Hitta nya vägar till att hantera utmaningar.
 • Beprövade metoder och modeller med stark evidens som står stadigt på vetenskaplig grund. 
 • Erfarna konsulter, coacher, inspiratörer och rådgivare som likt våra experter har lång erfarenhet av komplexa sammanhang.

Vårt konsultnätverk

Berätta för oss vad du har för behov så kopplar vi ihop dig med de konsulter i vårt nätverk som bäst kan bidra till era önskade effekter.

Vårt konsultnätverk är under ständig utveckling. Våra kunder efterfrågar experter som har erfarenhet av komplexa sammanhang och erbjuder enkla, effektiva, hållbara lösningar inom områden som:

 • Säkerhet
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Arbetsmiljö
 • Inkludering
 • Jämställdhet
 • Krishantering
 • Affärsutveckling
 • Kommunikation
 • Hälsa och Välmående
 • Kompetensutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Kultur och Värderingar
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Försäljning och Marknad
 • Nya och ändrade Arbetssätt

Bli partner, förstärk ert erbjudande!

Konsulter, konsultnätverk, konsultföretag som förstår fördelarna för sina kunder med Smartgoal® integrerat eller som tillval till sina tjänster, metoder och modeller, är välkomna att bli samarbetspartner med oss.

Ert konsulterbjudande blir starkare med ett ”eget” digitalt verktyg som hjälper era klienter att säkerställa den organisationsutveckling som ni arbetat med, så att den blir långsiktigt hållbar även sedan ni slutfört ert uppdrag.

Möjligheter till kontaktskapande och merförsäljning om ni väljer att ingå i Smartgoals supportkedja.

Intäktsmöjlighet för olika nivåer av engagemang i hela supportkedjan.

Leif Mankowitz

Marknad, försäljning, kommunikation Grundare, visionär, entreprenör

Christer Persson

Onboarding, experter, support, teknik Medgrundare, management, IT, m.m.

Vi bidrar till framgång!

Kompetens för optimal kundnytta!

För att veta mer, eller få en demo

Skicka en rad i vårt formulär!

Sök en Expert/Konsult

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Miriam Sundholm

Kompetens och Erfarenheter

Miriam Sundholm kombinerar sin erfarenhet från +15 år som management konsult på Accenture med sin passion för att hjälpa individer och organisationer att utvecklas och nå sina mål. Hon har omfattande erfarenhet av att leda förändringsprojekt för några av världens största företag. 

Idag hjälper hon  organisationer att utveckla program med fokus på hälsa, välmående och engagemang.  

Exempel på projekterfarenheter: 
 • Ansvarig för att ta fram och driva program med fokus på hälsa och välmående för Scandic Hotels
 • Projektledare för Hälsoprogram för medarbetare på globalt konsultföretag baserat i Stockholm
 • Ansvarig för design av ny säljprocess med fokus på företagsförsäljning för detaljhandelsföretag,UK
 • Digital transformationsstrategi för SCA, Sverige
 • Implementering av kunservicesprogram för BMW, Norden
 • Design av kanalstrategi för bank, Sverige
 • Framtagande av kundkommunikationsstrategi för detaljhandelsföretag, Sverige
 • Utvärdering av CRM-leverantör för byggföretag, Sverige
Malin Hammarén

Kompetens och Erfarenheter

Beskrivning av Malin i korthet:

Malin Hammarén har +20 års erfarenhet som management konsult och chef/projektledare inom näringslivet i både små och stora organisationer i Sverige och utomlands. Malin har även erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner och myndigheter. Hon är van att arbeta med komplexa projekt inom internationell handel, strategiskt arbete och organisationsutveckling. Hennes fokus är bland annat ledarskap, förändringsarbete, försäljning, kultur och värderingar. Malin drivs av en passion för ständiga förbättringar och företagskultur där syftet är att att människorna i organisation ska nå sina uppsatta mål samtidigt som de mår bra och har kul på jobbet.

Hon vågar ifrågasätta invanda arbetssätt och har förmågan att få med sig gruppen genom utmanande förändringsprojekt där vikten av företagskultur som katalysator för att nå företagets mål belyses på ett spännande sätt.

Malin är en lyhörd, nyfiken och uppmuntrande coach som lyssnar och ställer frågorna som behövs. Hon ser möjligheter istället för problem. Malin delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket hjälper andra att nå sina egna personliga mål.

Exempel på uppdrag/anställningar:

 • Analyserade kunders affärsprocesser, identifierade möjligheter för förbättringar och implementerade lösningar med målet att öka vinsten, tillväxt och effektiviteten med hållbarhet både internt och externt som yttersta fokus.
 • Ansvarig management konsult för uppdrag och genomförande inom förändringshantering, affärsutveckling, försäljning, kultur och värderingar. Målet var att hjälpa kunderna att maximera vinsten.
 • Ansvarade och genomförde ledarskapsutvecklings projekt. I arbetet som management konsult ingick olika projekt inom interkulturell kommunikation och värderingar.              
 • Anställd som chef där målet var att underlätta internationell handel för svenska företag där digitaliserings- och förändringsprojekt bidrog till effektiva processer och minskade kostnader för företagen.
 • Uppdrag inom förändringshantering, försäljning, kommunikation och strategi. I uppdragen ingår ofta processutveckling och IT frågor.

Malins expert kompetenser är:

 • Ledarskap och coachning
 • Försäljning och marknad
 • Kultur och värderingar
 • Kompetensutveckling/Kompetensförsörjning
 • Organisationsutveckling
 • Nya och ändrade arbetssätt
 • Kommunikation
 • Hälsa och välmående
Cissi Jäder

Kompetens och Erfarenheter

Beskrivning av mig i korthet: 
 • +20 år erfarenhet från dagligvaruhandel i roller som butikschef och förändringsledare gör att jag är väl insatt i vad som krävs i en butik, av alla storlekar!
 • Tempot och mångfalden av såväl kunder som medarbetare i en butik gör en butik till en mycket hektisk arbetsmiljö med varierande  verksamhetskultur.
 • I rollen som butikschef är jag väl tränad i att förstå vad det innebär att ansvara för drift, efterleva och uppnå koncernmål.
 • Den dagliga erfarenheten av att leda samspel mellan alla komponenter såsom lagerhantering, beställningar, bruttovinst, försäljning, budget, rekrytering och hantering av kunder har givit mig stor förmåga att vägleda inom rekrytering, organisationskultur, värdegrundsarbete, personalfrågor etc..
 • Kommunikation, lyhördhet och positivt tänkande är karaktärsdrag jag tar med mig i coachning av ledare och chefer.
Mina expertkompetenser är:
  • Ledarskap
  • Förändringsprocesser
  • Butiksdrift
  • Budgetarbete
  • Personal
  • Butiksekonomi 
  • Värdegrundsarbete
  • Arbetssätt
  • Kompetensutveckling
  • Coaching
  • Personligheter/människor 
Sarah Stilwell

Kompetens och Erfarenheter

Med över 15 års erfarenhet både som konsult och linjeanställd är Sarah en erfaren förändringsledare och konsult som framgångsrikt guidat olika organisationer genom förändringsprojekt och förbättringsarbete. Sarah tror på enkelhet och medarbetarengagemang som nycklar till framgång, och strävar efter att koppla vision och strategiska mål till praktiska beteenden och ’görande’ på ett sätt som främjar en kultur av kontinuerligt lärande. Genom att göra komplexa idéer hanterbara hjälper hon organisationer att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Sarah uppskattas för sitt strategiska helhetstänkande och mod att utmana. Hennes förmåga att sätta fokus på såväl strukturella som kulturella förutsättningar ger organisationer de bästa möjligheterna till ett hållbart, framgångsriktigt utvecklingsarbete.

Urval av relevanta erfarenheter:
 • Förändringsledningsstöd och projektledare, L&D-projekt för Aspia
 • Projekt- och programledare för Affärsmannaskapsprogram för Corem Property Group
 • Projektledare för design av ny, digitaliserad onboardingprocess för Klövern
 • Projektledare och förändringsledare för värdegrundsprojekt för Klövern
 • Verksamhetsutvecklare och metodansvarig förändringsledning på Pensionsmyndigheten
 • Förändringsledningsansvarig i organisationsutvecklingsprojekt för stiftelse
 • Förändringsledare i effektiviseringsprojekt på myndighet.

Jag vill bli Konsultpartner

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.

Vill du veta mer om Smartgoal®?

Skicka dina uppgifter så återkommer vi.